Nieuwjaarsbijeenkomst 18 januari 2018
Op deze zeer stormachtige dag werden we ontvangen in het Healy Museum in Vreeland, alwaar
het wel enige moeite koste om uit te stappen en niet weggeblazen te worden!
Prachtige locatie en een grote opkomst van 29 leden.
Na de inleiding van de voorzitter, kort en bondig de jaarvergadering, het hoefde ook niet lang te
duren, daar het bestuur zijn taken goed verricht heeft.
Een goed verzorgde lunch zorgde ervoor dat wij goed voorbereid waren op de door Maresa
uitgezette droogrit.
Zoals te verwachten, was dit geen eenvoudige opdracht........
Maresa had een aantal systemen voor ons in petto, pijlen kortste route, punten kortste route en een ingetekende lijn met barricades. Voor iedereen een pittige opdracht. Daarna als toegift nog een kaart met grensbenadering en punten kortste route. Zoals door Maresa verscheidene keren gemeld werd, lees het reglement goed! Tja, als daar staat “gebruik zo min mogelijk rode wegen” gebruik ze dan ook niet! Met een loep kijken, zelfs dan mis ik nog een rood stukje weg!
Maresa, dank je wel voor deze leuke puzzles [dat zijn droogritten voor mij].
Na de nieuwjaarstoast werd er nog lang nagepraat over weer een geslaagde bijeenkomst van Vrouw & Auto.
Susanne Belger