Donderdag 17 januari werden we bij Aaltje aan de Linie in Woudenberg verwacht voor de Nieuwjaarsbijeenkomst en onze Algemene Leden Vergadering van V&A. Er waren 27 aanmeldingen, een mooi aantal. Deze locatie was heel bijzonder, we waren op een boerenbedrijf en zaten in een mooie moderne vergaderzaal met een glazen wand, waardoor je zo de prachtige koeien kon zien liggen/staan in hun gedeelte van de boerderij.

Na de koffie begonnen we met de vergadering. De agenda werd doorlopen, de kascommissie verleende Els Winninghoff decharge. De financiële bijlagen zagen er zeer professioneel uit. Alle dames van het bestuur werden met een bos bloemen verrast voor hun inzet voor de club. Conform rooster traden af, Sylvia Cats, Elisabeth Middelkoop, Henriëtte Verkade en Ilona Reinke. Sylvia, Henriëtte en Ilona stelden zich herkiesbaar, Elisabeth niet. De twee volgende kandidaten hadden zich beschikbaar gesteld voor de functie van vice-voorzitter voor Vrouw & Auto; Stella van Dijk en Madeleine Sanders. Vanwege dit luxe probleem moest er gestemd worden. Beide dames hebben zich eerst voorgesteld en toegelicht waarom zij geschikt zijn om deze functie uit te voeren. De uitslag was heel spannend, slechts met één punt verschil werd er gekozen voor Madeleine. Dames, bedankt voor jullie aanmelding. Hoewel Stella niet gekozen is, kunnen we toch een beroep op haar doen om enkele hand- en spandiensten voor ons clubje te doen. Elisabeth werd bedankt voor haar jarenlange inzet en ontving een mooie plant voor in de tuin. Henriëtte en Ilona hadden een nieuwe sportprijs ingesteld, na iedere rit werd er een extra behendigheidsproef gedaan of vraag gesteld door de uitzetter. Het totaal aantal punten werd iedere rit door het aantal deelnemers gedeeld, opgeteld, vermenigvuldigd, afgetrokken, afijn een bijzondere constructie waarbij deze keer Hiltje van Blaricum en Madeleine Sanders als winnaar uit de bus kwamen. Gefeliciteerd dames!!!
Na een heerlijke lunch was het de beurt aan Jaap Jongman die voor ons een droogrit in elkaar had gezet. Na afloop werd op een beamer uitgelegd hoe de route werkelijk gereden had moeten worden met een toelichting waarom. Het leverde de nodige discussies op, Jaap kwam bijna niet boven het gekakel (toepasselijk op een boerderij) uit. Ik denk dat de meesten van ons toch weer wat leerpuntjes hebben opgestoken. Dank je wel Jaap.

Sylvia Cats