Kaartlezen doe je zo.

Ook bij onze ritten wordt gebruik gemaakt van verschillende navigatiesystemen welke ook bij de grote rally's van toepassing zijn. Heeft u belangstelling voor deze systemen dan is het raadzaam het leerzame boek van Ben van Delden "Systemen en Systematiek van het Sportieve Kaartlezen" aan te schaffen. 

Dit boek wordt uitgegeven door Dynamics Events, het bedrijf van Joan van de Lustgraaf.

In de zeventig en tachtiger jaren heeft Ben van Delden als navigator een glorieuze tijd gekend in de ritten- en rallysport.
Ruim twaalfduizend rittensporters hebben zijn kaartleescursussen gevolgd en meer dan twintigduizend mensen hebben zijn boeken gekocht. 

De prijs van dit unieke boek bedraagt slechts € 22.50 (inclusief btw en verzendkosten). Bestellen is mogelijk door dit bedrag over te maken op bankrekening NL28RABO 0156 3089 40 t.n.v. Dynamics Events o.v.v. "Systemenboek" en het adres waar het boek naar toe gezonden moet worden. 

IBAN: NL28RABO 0156 3089 40 - BIC: RABONL2U

U kunt ook het boek online bestellen via Dynamics Events